👤 Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), Polish poet